Vítejte na stránkách www.zpracovaniinsolvence.cz

Jak již z názvu vyplývá zabýváme se zpracováním insolvence – oddlužení fyzických osob dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení – insolvenční zákon.

Oddlužení dle § 389 – 418 insolvenčního zákona je určen pro dlužníky – fyzické osoby – nepodnikatele, kteří jsou schopni svým věřitelům formou pravidelných splátek po dobu 5 let uhradit alespoň 30 % z celkové výše aktuálních dluhů. Tedy v případě, že se rozhodnete pro oddlužení můžete ušetřit až 70% z Vašich dlužných částek.

Jak probíhá zpracování oddlužení

- kontaktujete nás s popisem Vaší situace – emailem, osobně po předchozí domluvě, poštou, telefonicky apod.

- zanalyzování možnosti Vašeho oddlužení

- v případě možnosti oddlužení nám dodáte všechny potřebné podklady, na jejichž základě vyhotovíme Vaší žádost o oddlužení

- po zaplacení úhrady za vyhotovení Vašeho návrhu na oddlužení Vám předáme do 48 hodin zpracované podklady potřebné pro soud

- podání žádosti o oddlužení fyzické osoby na příslušnou pobočku krajského soudu.

- sledujeme průběh Vaší insolvence a v případě, že soud požaduje po Vaší osobě dodání dalších podkladů Vám tyto pomůžeme doplnit a zajistit

- Vaše oddlužení dle insolvenčního zákona schválené soudem a tedy snížení Vašich dluhů až o 70%

A nakonec to nejdůležitější, kolik Vás to bude stát

Cenu za zpracování dokumentů pro oddlužení neskrýváme a závisí na Vámi dodaných podkladech.

Zpracování jednotlivce je od 3.500,-Kč, manželů (tedy dva návrhy na oddlužení) od 4.500,-Kč.